TERMENI ȘI CONDIȚII

INFLUENCERI

Valabil din 01.02.2023

https://mocapp.net/influencers/tos

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului mocapp.net în vederea promovării profilului de Influencer, cu scopul identificării de clienți și campanii publicitare. Dacă alegeți să vizitați site-ul, să vă creați profil Influencer și să prestați servicii specifice de promovare online către clienți identificați prin intermediul platformei mocapp.net, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

1. Proprietarul site-ului

Site-ul www.mocapp.net este deținut de către Societatea MOCAPP DIGITAL SRL, cu sediul social în str. Paris 2A, Tamași, Corbeanca, județul Iflov, România înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1076/2018, având CUI RO 39007349, email  contact@mocapp.net

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vedere utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Mocapp Digital SRL, termenii „MOCAPP” sau „site” pentru a ne referi la site-ul www.mocapp.net, termenul de „Influencer/i” pentru a ne referi la persoanele care creează conținut online (bloggeri, vloggeri, actori, artiști, cântăreți, stiliști, fotomodele, sportivi, regizori, etc.) cu audiență consistență în Social Media, respectiv termenul de „Client” pentru a ne referi la persoanele care dețin dreptul de acces pe site (în condițiile stabilite de către Societate) și pot contracta Influenceri pentru campaniile lor publicitare.  

2. Ce este MOCAPP?

MOCAPP este o platformă creată pentru facilitarea accesului online al Clienților (branduri naționale și internaționale) la Influenceri din diverse domenii în vederea desfășurării campaniilor publicitare. Campaniile publicitare vor fi apolitice și se vor desfășura cu îndeplinirea prevederilor legale.

Dacă ești creator de conținut digital, ai 18 ani împliniți la data înrolării și alegi să îți creezi un profil de Influencer pe site, Societatea îți asigură acces și vizibilitate pe platforma mocapp.net pentru prezentarea și oferirea de servicii de publicitate, conform expertizei pe care o declari la înrolare, în favoarea Clienților care accesează site-ul, cu respectarea formatului stabilit pe site și în condițiile prezentului document.  

3. Cum creezi un profil de Influencer pe site?

Dacă dorești să îți creezi un profil de Influencer pe site, trebuie să urmezi niște pași simpli de înrolare:

- creează-ți un profil de Influencer prin accesarea paginii Sign Up și completarea corespunzătoare a datelor, conform indicațiilor de pe site

- completează profilul de Influencer, pe baza formularului pus la dispoziție pe site, cât mai complet și mai profesional.

- citește și acceptă prezentul contract “Termeni și condiții” prin bifarea rubricii corespunzătoare de acceptare, după completarea corespunzătoare a câmpurilor stabilite. Dacă nu accepți “Termenii și condițiile” nu vei putea continua procedurile de creare a profilului de Influencer

- citește și acceptă “Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal” disponibilă pe site și asigură-te că ai semnat, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare, formularul de consimțământ privind utilizarea datelor tale personale oferite pe site. Dacă nu accepți “Politica de Protecție a datelor” și nu ne oferi consimțământul pentru prelucrarea datelor tale pe platformă, nu vom putea utiliza datele tale și nu vom putea permite crearea profilului tău de Influencer pe site

4. Servicii furnizate prin intermediul site-ului

Prin intermediul site-ului poți furniza Clienților servicii de promovare specifice de publicitate cum ar fi, spre exmplu crearea de conținut digital în colaborare cu Clientul, distribuire pe conturile de social media, asociere de imagine.

Conținutul efectiv al serviciilor, precum și forma juridică de prestare se stabilește direct în relația cu Clientul, urmând instrucțiunile și fluxul procedural stabilite pe site.

Serviciile către Clienții identificați prin intermediul platformei se pot presta doar în baza contractelor de prestări servicii încheiate direct între Influencer și Client. În vederea încheierii contractelor de prestări servicii și facturării serviciilor aferente, Influencerul este obligat să aibă o formă de organizare juridică (PFA, II, SRL, SA, etc.). Nu permitem contractarea prin intermediul platformei de servicii de către Influencerii care și-au creat profil, însă nu dețin o formă de organizare juridică pentru desfășurarea activității lor profesionale. Ne rezervăm dreptul de a limita accesul, respectiv de a șterge fără avertisment profilurile de Influencer ale persoanelor care s-au înrolat pe site și doresc prestarea de servicii către Clienți, însă nu dețin o formă de organizare juridică.

Este important să prestezi cu profesionalism serviciile asumate față de fiecare Client, conform termenelor și conținutului comenzilor acceptate. Modul în care îți desfășori activitatea poate influența plata, atât a serviciilor tale, cât și ale celorlalți Influenceri participanți la aceeași campanie comandată de către Client.

Ne rezervăm dreptul de a înceta orice raport și de a șterge de pe site profilurile de Influencer ale celor care nu îndeplinesc criteriile de profesionalism pretinse de Clienți și asumate de Influenceri.

5. Obligațiile principale ale Influencer-ului

În calitate de Influencer, ai obligația de a-ți crea un profil profesional, recomandabil însoțit de o fotografie reprezentativă. Venim în sprijinul tău cu un format standardizat, pe care ai obligația de a-l completa corect, complet și cu informații reale.  

Ești responsabil să oferi o prezentare corectă și reală a poziționării tale în mediul online, a abilităților, experienței, tarifelor și a oricăror informații legate de competențele profesionale deținute. Totodată, ai obligația să actualizezi constant toate aceste informații.

Te obligi să nu furnizezi vreo informație nereală și să nu-ți asumi asigurarea de servicii cu privire la care nu deții experiență și notorietate în social media. Te angajezi să nu alterezi și să nu manipulezi ratingurile ori alte informații din profilul tău.

Nu îți este permis să desfășori campanii electorale prin intermediul Platformei, sub sancțiunea excluderii de pe Platformă și a plății de daune interese în vederea reparării prejudiciului creat.

Te obligi să respecți întocmai procedurile de lucru stabilite pe site, condițiile de colaborare conform prezentului document, precum și instrucțiunile rezonabile primite de la Societate.

Nu poți utiliza platforma pentru a asigura consultanță de specialitate în domenii pentru care este necesară o expertiză și calificare profesională stabilită de lege (medic, psiholog, psihiatru, jurist, expert financiar, etc.). În cazul în care deții vreo calificare profesională, nu poți utiliza site-ul pentru exercitarea profesiei. Conținutul serviciilor oferite prin intermediul site-ului trebuie să se rezume întotdeauna la calitatea de Influencer, iar nu la cea de profesionist într-un anumit domeniu.

Nu poți utiliza site-ul pentru a posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator, politic și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice postare de pe site (inclusiv din cuprinsul descrierii profilului), care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort Clienților și vizitatorilor.  

Nu ai dreptul să intervii în operarea site-ului și nici să iei vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Nu ai dreptul să percepi vreo plată directă de la vreun Client, ori să redirecționezi vreun Client către un alt site de profil, către un alt Influencer care nu este înrolat pe site sau către un cont personal pentru oferirea directă de servicii. Clienții pe care îi dobândești ca și Influencer pe site, rămân clienții intermediați de site și orice discuție/înțelegere cu aceștia se tarifează și se comisionează conform politicii site-ului. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea Influencer-ului, dând dreptul Societății să restricționeze imediat accesul pe site al Influencer-ului și să perceapă acestuia daune materiale corespunzătoare prejudiciului astfel produs, dar nu mai reduse de  dublul sumei agreate cu fiecare Client, pentru fiecare Contract încheiat cu nesocotirea prezentei clauze. 

6. Obligațiile Societății

Societatea se obligă:

6.1 să asigure vizibilitatea Influencerului pe site în condițiile reglementate prin prezentului document și prin informările de pe site;

6.2 să ofere sprijin Influencerului, la solicitarea directă a acestuia în crearea profilului;

6.3 să asigure, în limita posibilităților tehnice, buna funcționare a site-ului, astfel încât să facă posibilă prestarea serviciilor de către Influencer prin intermediul site-ului. Influencerul înțelege și este de acord cu faptul că este posibil să nu se asigure o disponibilitatea 100% a site-ului, pe de o parte datorită nevoii de asigurare a lucrărilor de mentenantă, iar pe de altă parte datorită erorilor care pot interveni inopinat în programele informatice aferente. Totuși, Societatea își asumă obligația de a depune toate eforturile în vederea reducerii pe cât posibil a situațiilor de indisponibilitate a site-ului și pentru a asigura eficiența site-ului pentru intermedierea serviciilor;

6.4 să faciliteze, prin intermediul site-ului, în condițiile tehnice și organizatorice ale site-ului, interacțiunea dintre Influencer și Clienți, în vederea prestării serviciilor Influencerilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, Influencerul declară că a înțeles faptul că Societatea nu preia riscurile aferente relațiilor dintre Influencer și Clienți, nu asigură medierea sau intermedierea conflictelor dintre aceștia și nu preia eventuale reclamații în numele Influencerului pe de o parte sau în numele Clienților, pe de altă parte;

6.5 să pună la dispoziție sistemele de plată electronică prin care Influencerul să își încaseze tarifele stabilite pentru serviciile pe care le prestează prin intermediul site-ului;

6.6 să promoveze platforma prin modalitățile și canalele pe care le consideră utile, astfel încât să o facă cunoscută și atractivă pentru un număr cât mai mare de persoane.

7. Limitarea răspunderii

Societatea acționează în mod independent de Influencer, nu preia și nu își asumă vreun risc legat de serviciile prestate de către acesta în favoarea Clienților de pe site. Societatea acționează ca o platformă care pune la dispoziție instrumentele necesare Influencer-ului, fără a asuma riscuri aferente activității desfășurate de către Influencer.

Riscul desfășurării activității profesionale a Influencerului pe platformă, cu toate consecințele legale de rigoare, este asumat exclusiv de către Influencer.

Influencerul se obligă să presteze serviciile oferite pe site cu maximă seriozitate și profesionalism. Influencerul este unicul responsabil în fața Clienților care accesează serviciile sale prin intermediul site-ului, atât din punct de vedere al conținutului și calității serviciilor, cât și din punctul de vedere al respectării termenelor de prestare.

Societatea nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru nici un fel de prejudicii survenite în urma colaborării dintre Influenceri și Clienți.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru datele cu caracter personal transmise de către Influencer direct Clientului cu ocazia prestării serviciilor, pentru păstrarea confidențialității din partea Clientului cu privire la date/informații, pentru respectarea de către Client a drepturilor de proprietate intelectuală ale Influencerilor ori pentru orice astfel de alte aspecte ce țin de relația dintre Influencer și Client.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil de utilizat. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre Influencer și Clienți prin intermediul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a Influencerilor ori a Clienților.

Sunteți responsabili pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul și acceptați să prestați un serviciu nou pentru un Client.

Societatea nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe site sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

De asemenea, nu putem fi ținuți responsabili pentru relația pe care o stabiliți cu Clienții prin intermediul site-ului, pentru conținutul serviciilor prestate ori pentru respectarea normelor de conduită de către Clienți.

Nicio plată pentru niciun serviciu prestat prin intermediul site-ului pentru niciun Client nu se datorează și nu se avansează de către Societate. Influencerul va fi plătit pentru serviciile sale la momentul efectuării plății de către Client. Vă reamintim, în acest sens, faptul că Societatea asigură doar cadrul creării unor relații profesionale între Influencer și Client și nu preia obligațiile reciproce asumate între aceștia, respectiv prestarea serviciilor și plata prețului, după caz.

8. Plata

Crearea profilului de Influencer pe site este gratuită. Societatea nu percepe un tarif pentru listarea profilului pe site, sub formă de taxă fixă la înrolare sau sub formă de abonament lunar.

Societatea percepe doar un comision de 15% raportat la tariful serviciilor prestate de Influencer pentru Clienții de pe platformă.

Comisionul se facturează de către Societate la încheierea fiecărui Contract între Influencer și Client prin intermediul Platformei, raportat la valoarea fiecărui asemenea Contract. Factura aferentă comisionului se va trimite pe adresa de e-mail a Influencerului de pe Platformă.

Prețul aferent comisionului, va fi încasat de către Societate prin intermediul unui serviciu digital de plată (NETOPIA Payments), în mod automat, prin debitarea contului Influencerului, direct în contul Societății. Pentru mai multe informații despre ce este, cum funcționează și cum îți utilizează NETOPIA Payments datele personale, te rugăm să accesezi  https://netopia-payments.com/ .

În caz de neplată a prețului la termenul stabilit, Societatea va percepe Influencerului penalități de întârziere în cuantum de 0,5% din valoarea scadentă și neachitată la termen, aplicate pentru fiecare zi de întârziere până la data plății integrale a debitului și a penalităților deja cumulate.

Societatea are dreptul de a suspenda în orice moment accesul la Platformă până la achitarea integrală de către Influencer a debitelor și a penalităților scadente, fără a-i putea fi imputat vreun prejudiciu cauzat Influencerului din acest motiv.

Societatea nu își asumă avansarea tarifelor din buget propriu și nici plata (integrală sau parțială) a serviciilor în cazul în care Clientul, din orice motiv, nu plătește.

9. Dreptul de retragere

Potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

Aveți dreptul de a vă retrage de pe site și de vă șterge profilul de pe site doar în momentul în care nu sunteți implicat într-o relație profesională activă cu Client, respectiv nu ați acceptat o ofertă de colaborare sau un brief cu un Client, chiar dacă prestarea efectivă a serviciilor ar urma să aibă loc la o dată ulterioară.

10. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site, stabilirea unei relații cu un Client, funcționalitatea site-ului, vizibilitatea profilului, utilizarea datelor personale, timpul în care ați primit răspuns la solicitări de natură administrativă, aspecte legate de plată ori alte astfel de aspecte administrative  ne va fi comunicată direct prin email la adresa  contact@mocapp.net 

Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 30 de zile.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.

Orice astfel de nemulțumire se poate adresa în termen de maxim o lună de la data producerii sale.

11. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse pe site, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Niciun Influencer nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun Influencer nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului MOCAPP, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

12. Confidențialitate

1. Influencerul se obligă, pe o perioadă nelimitată de timp, să nu transmită altor persoane fizice sau juridice datele și informațiile de care a luat la cunoștință atât cu ocazia creării profilului pe site, cât și cu ocazia prestării serviciilor prin intermediul site-ului ori încetării raporturilor de colaborare cu Societatea.  

2. "Informații confidențiale" înseamnă informații tehnice, comerciale și / sau financiare, precum și know-how referitoare la MOCAPP sau Clienți care au fost divulgate sau puse la dispoziția Influencerului   de către Societate sau de către o terță parte sub orice formă. Această clauză se aplică indiferent dacă informațiile sunt sau nu marcate ca fiind "confidențiale".

Sunt considerate, de asemenea, confidențiale: informațiile dezvăluite cu ocazia creării profilului, mecanismele de lucru, aspectele tehnice privitoare la crearea și selectarea de profiluri, cu privire la Clienți, cu privire personalul pus la dispoziție de către Societate în vederea facilitării creării profilului și utilizării site-ului, discuțiile privind intermedierea relației cu Clienții, conținutul documentațiilor schimbate între Părți, care nu se fac publice pe site, conținutul documentelor și informațiilor transmise de către Clienți Influencerului (solicitări, termene, buget, tip campanie, lansare), indiferent dacă au fost sau nu acceptate de către Influencer și indiferent dacă s-au materializat în campanii de promovare sau nu, toate informațiile ce țin de relația cu Clienții prin intermediul platformei, aspectele legate de plăți , textele, ideile, teoriile, conceptele, procedeele, materialele, planurile strategice, politica de marketing și planurile de acoperire teritorială, costuri și remunerații, informații despre ceilalți Influenceri care participă sau cărora li s-a propus să participe la o anume campanie, specificațiile în legătură cu campaniile și altele asemenea.

Pentru mai multă claritate, „informații confidențiale” înseamnă toate informațiile care nu sunt făcute publice, în legătură cu Societatea și cu Clienții, care nu sunt făcute publice pe site de către Societate sau la solicitarea expresă, scrisă a Societății.

Informațiile confidențiale pot fi furnizate sub orice formă, materială sau nu, inclusiv, dar fără a se limita la: documente scrise, documente în format electronic, comunicări verbale.

3. Influencerul se angajează să nu utilizeze, să nu divulge și să nu discute o astfel de informație cu terții sau în prezența acestora, precum și să nu transmită unor surse publice, sub nume propriu sau sub pseudonim orice informații sau materiale referitoare și/sau în legătură cu site-ul, Societatea sau Clienții.

4. Influencerul nu va divulga informații confidențiale referitoare la site, Societate și Clienți. Influencerul este de acord să nu utilizeze informațiile confidențiale în beneficiul propriu ori în alt scop decât cel stabilit pe calea colaborării. Influencerul se va abține de la menționarea informațiilor confidențiale în locuri publice, pe rețelele de socializare, în medii sociale sau în spații private.

5. Influencerul nu va face înregistrări, fotografii, imprimate, filme, documente sau suporturi amovibile (cum ar fi stick-uri USB, hard disk-uri detașabile) care să conțină informații confidențiale fără să fi obținut permisiunea Societății.

6. La cererea scrisă a Societății toate copiile Informației confidențiale vor fi imediat returnate acestuia sau distruse. În cazul în care sunt distruse, acest lucru va fi certificat în scris de către Influencer. Informația Confidențială, inclusiv Informația Confidențiala orală, va continua să facă obiectul prezentei înțelegeri nelimitat în timp.

7. Influencer-ul înțelege și recunoaște faptul că Informația Confidențială primită din partea Societății va rămâne proprietatea exclusivă a Societății. De asemenea, dacă Informația Confidențială este reactualizată sau modificată, ea va rămâne în continuare proprietara exclusivă a Societății.

8. Informațiile confidențiale nu includ informațiile despre care partea care le-a divulgate poate face dovada, amiabil sau în instanță, că:

  1. le deținea, fără obligația de a păstra confidențialitatea, înainte de a-i fi fost dezvăluite de Societate;
  2. au fost obținute legal sau create în mod independent, în alte circumstanțe decât în cadrul prezentei înțelegeri;
  3. la data dezvăluirii erau deja publice, din alte surse decât Influencerul, sau devin publice ulterior, din alte cauze decât din vina Influencerului

9.  Influencerul se obligă ca, în situația în care devine obligat prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească să dezvăluie Informația Confidențială, va notifica imediat Societatea și va limita cât mai mult posibil dezvăluirea Informației Confidențiale având grijă să furnizeze numai acea parte a Informației Confidențiale care este cerută  în mod legal și să obțină asigurarea certă cu privire la acordarea unui tratament confidențial Informației Confidențiale furnizate.

10. Nerespectarea clauzei de confidențialitate de către Influencer atrage obligarea acestuia la suportarea integrală a prejudiciului astfel produs.

11. Obligația de confidențialitate se extinde asupra tuturor colaboratorilor, partenerilor Influencerului care intră în contact cu informațiile confidențiale furnizate sau percepute pe parcursul derulării raporturilor pe site.

12. Societatea se obligă să păstreze drept confidențiale datele legate de Influencer, care nu sunt făcute publice pe site și care nu sunt publice în niciun mediu, despre care a luat la cunoștință în cadrul stabilirii raporturilor create prin acceptarea prezentului document.

13. Publicitatea

Cu ocazia creării profilului, aveți posibilitatea de a vă manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Societății într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Societății cu referire la informațiile conținute de acesta.

Vă puteți retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la adresa  contact@mocapp.net sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

Site-ul poate conține link-uri sau alte tipuri de conținut (reclame în  nume propriu sau reclame plătite în numele unor terțe persoane) legate de site-uri, produse sau servicii oferite de terțe persoane. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul acestor link-uri.

14. Legea aplicabilă

Relația dintre Influencer și Societate va fi guvernată și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între Societate și Influencer în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site,  urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din București.

15. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Mocapp Digital SRL, care îți oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către Influenceri a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, cu o notificare prealabilă de 7 zile, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi Termenii și condițiile actualizate. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde și nu se vă puteți apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau derulării cursurilor pe site.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile de pe site fără vreo notificare prealabilă.

Societatea își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori postare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, profilul oricărui utilizator care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

TERMS AND CONDITIONS

INFLUENCERS

In force beginning with the 1st of February 2023

https://mocapp.net/influencers/tos

This document sets the terms and conditions of use of the mocapp.net website for promoting the Influencer profile in order to identify clients and advertising campaigns. Should you choose to visit the website, create an Influencer profile and provide specific online advertising services to clients identified through the mocapp.net platform, you take on the full knowledge and acceptance of these terms and conditions.

1. Owner of the website

The  www.mocapp.net  website is held by the MOCAPP DIGITAL SRL company, with its registered office in 2A Paris street, Tamași, Corbeanca, Ilfov county, Romania, registered  at the Trade Register Office under no. J23/1076/2018, with tax identification number (CUI) RO 39007349, email  contact@mocapp.net. 

In order to facilitate the transfer of information, the term “Company” is used herein to designate Mocapp Digital SRL and the terms “MOCAPP” or “website” to designate the  www.mocapp.net  website, the term “Influencer/s” for the persons creating online content (bloggers, vloggers, actors, artists, singers, stylists, models, sportspeople, directors, etc.) with consistent social media audience, namely the term “Client” when we refer to the persons who have the right to access the website (under the conditions set by the Company) and may contract Influencers for their advertising campaigns.  

2. What is MOCAPP?

MOCAPP is a platform created to facilitate the online access of Clients (national and international brands) to Influencers from various fields for the purpose of running advertising campaigns.  Advertising campaigns will be apolitical and will be carried out in compliance with the legal provisions.

If you are a digital content creator, 18 years or older on the date of registration and choose to create an Influencer profile on the website, the Company ensures access and visibility on the mocapp.net to present and provide advertising services, according to the experience declared by you upon registration, in favour of the Clients accessing the website, by observing the format established on the website and the conditions in this document.  

3. How to create an Influencer profile on the website?

If you wish to create an Influencer profile on the website, you need to follow these simple registration steps:

- create an Influencer profile by accessing the Sign up as Influencer  page and filling out the appropriate details, according to the indications provided on the website

- fill out the Influencer profile using the form provided on the website as thoroughly and professionally as possible

- read and consent to this “Terms and conditions” contract by ticking the appropriate consent box after you have appropriately filled out the specified fields. If you do not accept the “Terms and conditions” you may not proceed with the steps required to create an Influencer profile  

- read and consent to the “Personal Data Protection Policy” available on the website and make sure that you sign the consent form for the use of your personal data provided on the website, by ticking the appropriate box. If you do not accept the “Personal Data Protection Policy” and do not give your consent for the processing of your data on the platform, then we may not use your data and allow the creation of your Influencer profile on the website.  

4. Services provided by means of the website

By means of the website you may provide specific advertising services to Clients, such as for instance creating digital content in collaboration with the Client, distribution to social media accounts, image association.  

The actual content of the services, as well as the legal form for the service provision is established directly with the Client by following the instructions and the procedure flow provided on the website.

Services for Clients identified by means of the platform may only be provided based on service provision contracts concluded directly between the Influencer and the Client. For the conclusion of service provision contracts and invoicing of the provided services, the Influencer is obligated to have a legal form of organization (freelancer, individual enterprise, limited liability company, stock company etc.).  We do not allow the contracting of services by means of the platform for Influencers who created a profile but do not possess a legal form of organization for their professional activity. We reserve the right to limit access, namely to delete, without any warning, the Influencer profiles of those who registered on the website and wish to provide services to Clients but do not yet have a legal form of organization.  

It is important to provide the services accepted from each Client with professionalism, in compliance with the terms and content of the accepted orders. The manner in which you carry out your activity may influence payment, both for your services, as well as for those of other Influencers taking part in the same campaign commissioned by the Client.  

We reserve the right to terminate any relationship and delete from the website the Influencer profiles of those who do not fulfill the professionalism criteria required by the Clients and taken on by the Influencers.

5. Main obligations of the Influencer

As an Influencer you undertake to create a professional profile, preferably accompanied by a relevant photo. We come to your aid with a standardised form, which you undertake to fill out correctly, completely and with real information.

You are responsible to offer a correct and real presentation of your position in online media, of your abilities, experience, fees and any information related to your professional abilities. Also, you undertake to constantly update all the information.

You undertake not to provide any unreal information and not to ensure the provisions of services for which you do not have  the necessary experience and notoriety in social media. You hereby also undertake not to manipulate ratings or other information in your profile.

You are not allowed to conduct electoral campaigns through the Platform, under the sanction of exclusion from the Platform and the payment of damages in order to repair the prejudice caused.

You undertake to accurately follow the work procedures set on the website, the collaboration conditions in compliance with this document, as well as any reasonable instruction provided by the Company.

You may not use the platform to provide specialised advice in fields for which legally stipulated professional expertise and qualification (physician, psychologist, attorney, financial expert, etc.) is required. In case you possess any professional qualification, you may not use the website to exercise your profession. The content of the services provided through the website needs to always be limited to the capacity of Influencer and not to that of a professional in a certain field.  

You may not use the website to post or send any material with slandering, threatening, obscene, indecent, instigating, political or such content. We reserve the right not to allow the posting and/or to immediately and without any prior notification delete any post on the website (including from the content of the profile description) that contains an inappropriate language, severe spelling errors or that might cause any image-related prejudice and/or generate a state of discomfort to Clients and visitors.

You are not allowed to intervene in the operation of the website, not to interfere with our informatic equipment, regardless of the reason and the achieved result.

You are not entitled to receive any direct payment from a Client or to redirect any Client to a similar website, to another Influencer who is not registered on the website or to another personal account for direct service provision. The Clients you gain as an Influencer on this website remain website-mediated Clients and any discussion/agreement with them is charged and commissioned in compliance with the website’s policies. The Influencer will be held liable for the non-observance of this provision, thus granting the Company the right to immediately restrict the Influencer’s access to the website and charge penalties corresponding to the caused prejudice, but not less than double the value agreed with each Client, for each concluded Contract disregarding this provisions.  

   

6. Obligations of the Company

The company undertakes:

6.1 to ensure the visibility of the Influencer on the website, under the conditions stipulated in this document and its notifications on the website;

6.2 to provide support to the Influencer in creating his/her profile, when directly asked to;

6.3 to ensue, within technical possibilities, a good operation of the website, so that the Influencer can provide its services through the website. The Influencer understands and agrees to the fact that a 100% availability of the website might not be ensured, on one hand because of the need for maintenance works and on the other hand because of the errors that might unforeseeable occur in the informatic programs. However, the Company undertakes to make every effort to reduce, as much as possible, the number of situations in which the website is not available and to ensure the efficiency of the website for service mediation;

6.4 to facilitate, by means of the website, under the technical and organizational conditions of the website, the interaction between the Influencer and the Clients, for the provision of services by the Influencer. To avoid any doubt, the Influencer states that he/she understood that the Company does not assume any risks referring to the relationship between the Influencer and the Clients, does not ensure mediation or intermediation of the conflicts between them and does not take on possible complaints on behalf of the Influencer, on one hand or of the Clients, on the other hand.  

6.5 to provide electronic payment methods allowing the Influencer to cash in the fees agreed for the services provided through the website;

6.6 to promote the platform using the methods and channels it considers useful, in order to make it known and attractive to as many persons as possible.  

7. Limitation of liability

The Company acts independently from the Influencer, does not take on or assume any risk connected to the services provided by him/her in favour of the Clients on the website. The Company acts as a platform providing the necessary tools to the Influencer, without taking on any risks related to the activities carried out by the Influencer.

The risks related to the professional activity of the Influencer on the platform, with all the applicable legal consequences, are assumed exclusively by the Influencer.

The Influencer undertakes to provide the services offered on the website with maximum reliability and professionalism. The Influencer is solely responsible in front of the Clients accessing his/her services by means of the website, both in terms of content and quality of the services, as well as in terms of observing the set deadlines.  

The Company will in no case be held liable for any prejudice resulting from the collaboration between the Influencer and the Client.

The Company will not be held liable for the personal data sent directly by the Influencer to the Client during the provision of services, for the Client keeping the data/information confidential, for the Client not observing the Influencer’s intellectual property rights or for any such aspect referring to the relationship between the Influencer and the Client.

We cannot ensure the intermittent and non-interrupted use of the website.  Errors, defects, viruses or other harmful behaviours might occur on the website or server, rendering it unavailable. We will take all the necessary measures  to limit and eliminate such unpleasant events in the shortest time possible.

We reserve the right to terminate or restrict the access on the website of any person, at any moment, without any prior notification and without any responsibility, in case the Terms and Conditions are not observed or the relationship between the Influencer and the Clients through this website proves inefficient.    

We reserve the right to remove the website without a previous notification of the Influencers or Clients.  

You are responsible to check the final version of the Terms and Conditions every time you use the website or accept to provide services to a new Client.

The Company is not liable for any damage caused to your computer or for viruses that might infect your computer or any other equipment as a result of accessing, using or navigating on the website or downloading of any content, information, data, text, image, video or audio from this website.

This exemption from liability applies to any damage or prejudice caused by any lack of performance, error, omission, interruption, elimination, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communication line defect, theft or destruction or unauthorised access to, change or use of recording, either for  breaching the contract, damaging behaviour, negligence or based on any cause of action.

Also, we may not be held liable for the relationship you set up with Clients by means of the website, for the content of the provided services or for the observance of the code of conduct by the Clients.

No payment for a service provided through the website to a Client is due and paid in advance by the Company. The influencer will be paid for his/her services once payment is made by the Client. We hereby remind you that the Company ensures only the environment to set up professional relationships between the Influencer and the Client and does not take on any mutual obligations assumed by these, namely service provision and price payment, as the case may be.  

8. Payment

You can create an Influencer profile on the website free of charge. The Company does not charge any fee for listing your profile on the website, in the form of a fixed registration fee or any other type of monthly subscription.

The Company only charges a 15% commission according to the fee charged by the Influencer for the services provided to Clients from the website.

  The commission is invoiced by the Company at the conclusion of each Contract between the Influencer and the Client through the Platform, depending on the value of each such Contract. The commission invoice will be  send by e-mail to the Influencer's address.

The commission price will be collected by the Company through a digital payment service (NETOPIA Payments), automatically, by debiting the payment account of the Influencer, directly to the Company's account. For more information about what NETOPIA Payments is, how it works and how it uses your personal data, please visit  https://netopia-payments.com/ .

In case of non-payment of the price within the established term, the Company will charge the Influencer late payment penalties in the amount of 0.5% of the due and unpaid term value, applied for each day of delay until the date of full payment of the debt and already accumulated penalties.

The Company has the right to suspend at any time the access to the Platform until the full payment by the Influencer of the due debts and penalties, without being able to be imputed any damage caused to the Influencer for this reason.

The Company does not take on to pay the fees in advance from its own budget or to (fully or partially) pay for the services, in case the Client does not make the payment, regardless of the reason.  

9. The right to withdraw

In compliance with art. 16 letter a) of the Government Emergency Ordinance OUG 34/2014, updated, service provision contracts are exempt from the right to withdraw after the full provision of services if the provision started with the prior explicit consent of the consumer and after stating that he/she took note of the fact that he/she would lose the right to withdraw after the full execution of the contract by professionals.  

You are entitled to withdraw from the website and delete your profile from the website only when you are no longer involved in an active professional relationship with the Client, namely you did not accept a collaboration offer or a brief from a Client, even if the actual provision of the services would occur at a later date.

10. Complaints handling procedure

Any complaint referring to access to, use of, registration on the website, establishing a relationship with the Client, website operation, profile visibility, use of personal data, time lapse between receiving an answer and sending an administrative request, aspects related to payment or any such administrative aspects will be sent directly to us to the email address:  contact@mocapp.net. 

Your complaint will be recorded and you will receive a written answer within 30 days to the email address mentioned when filing your complaint.

You undertake not to make any such complaint public (on social networks, media, party discussions or by any other means)  subject to covering the damage caused by these actions to the company’s image.  

Any complaint is to be filled within one month from the date of occurrence.

11. Intellectual and industrial property

The content of this website, including but not limited to logo, stylised representation, symbols, images, photos, text content, information, structure, materials included on the website, know-how, content, structure, program administration and other such aspects are the exclusive property of the Company. It is forbidden to copy, distribute, publish, change, completing, use, expose, include, connect, transmit, remove markings, photos, images, text fragments, display, sell etc. the content, data, information, photos or other information found on the website, without the explicit written consent of the Company.

No Influencer shall gain - by using and accessing the website - the right or license to use any information on the website. No Influencer is entitled to use an automated or manual device to monitor the materials available on the website.

Also, the Company holds the right of ownership (including but not limited to copyright and other intellectual property rights) over the concept, name, content of the MOCAPP project, texts, photos, recordings, videos and all the rights to use and reveal ideas, concepts, know-how, methods, techniques, processes and their adaptation while running its activity.

12. Confidentiality

1. The Influencer undertakes - for an undetermined period of time - not to transmit to other natural or legal persons the data and information it gained access to when creating his/her profile on the website, as well as while providing services through the website or termination of the collaboration with the Company.

2. “Confidential information” means technical, commercial and/or financial information, as well as know-how referring to MOCAPP and the Clients that has been revealed or provided to the Influencer by the Company or by a third party, regardless of form. This provision applies regardless if the information is marked as “confidential” or not.

Confidential is also: the information revealed while creating a profile, work mechanisms, technical aspects referring to the creation and selection of a profile, regarding Clients and personnel, provided by the Company in order to facilitate the creation of a profile or the use of the website, discussions referring to the mediation of the relationship with Clients, the content of documents exchanged between the Parties and which are not made public on the website, the content of documents and information sent by Clients to the Influencer (requests, deadlines, budget, type of campaign, launching etc.), regardless if accepted by the Influencer or not and if these turned into advertising campaigns or not, all information related to the relationship  with  Clients through the platform, aspects referring to payments, texts, ideas, theories, concepts, procedures, materials, strategic plans, marketing policy and territorial plans, costs and remuneration, information concerning other Influencers taking part in or asked to take part in a certain campaign, specifications referring to campaigns and such.  

For more precision, “confidential information” means every information referring to the Company and Clients that is not made public on the website by the Company or upon the explicit written request of the Company.

Confidential information may be provided in any form, material or not, including, but not limited to: written documents, electronic documents, oral communication.

3. The Influencer undertakes not to use, disclose and not to discuss about any such information with third parties or in their presences, as well as not to sent to public sources, on his/her behalf or using a pseudonym, any information or material referring to and/or related to the website, Company or Clients.

4. The Influencer will not disclose confidential information referring to the website, Company and Clients. The Influencer agrees not to use confidential information for his/her own benefit or for any other purpose than that agreed upon. The Influencer will refrain from mentioning confidential information in public spaces, on social networks, social media and in private spaces.

5. The Influencer will not make recordings, photos, prints, films, documents and removable supports (such as USB sticks, removable hard disks) containing confidential information without the Company’s consent.  

6. Upon the written request of the Company, all the copies of confidential information will be returned immediately or destroyed. If destroyed, this is to be certified in writing by the Influencer. Confidential information, including oral confidential information, will form the subject of this agreement for an undetermined period of time.

7. The Influencer understands and admits that any confidential information received from the Company remains the exclusive property of the Company. Also, should the confidential information be updated or changed, it will still be the exclusive property of the Company.  

8. Confidential information does not include information that the party can – amicably or in court – prove:

a) to have been held, without any confidentiality obligation, before revealed by the contracting partner;

              b) to have been legally obtained or independently generated, under circumstances outside the provisions of this Agreement;

              c) to already have been made public before the date of their revealing, by other sources than the Influencer or later became public under other circumstances than the Influencer’s fault.

9.  If forced by the law or a court ruling to disclose Confidential Information, the Influencers undertake to immediately inform the Company and limit the disclosure of Confidential Information as much as possible, making sure that he/she reveals only that part of the Confidential Information which is legally requested and to gain clear guarantees that the Confidential Information is treated confidentially.

 

10. Any breach of the confidentiality provision by the Influencer obliges him/her to fully make up for any damage that might have been caused.

11. The confidentiality obligation extends to all the collaborators, partners of the Influencer who come into contact with the confidential information provided or gained during the relationships carried out on the website.

12. The Company undertakes to keep confidential the data referring to the Influencer, which has not been made public on the website and is not public in any media, which came to its knowledge during the relationship established through the acceptance of this contract.  

13. Publicity

When creating your profile, you have the possibility to give your consent to receive newsletter.

The newsletter represents a periodical, exclusively electronic  (e-mail, SMS) means of information concerning the Goods, Services, Offers etc. of the Company over a certain period of time, without any engagement on the Company’s behalf concerning the information contained in it.

You may withdraw your consent at any time, without further obligations, by simply contacting our representative at the email address  contact@mocapp.net or by accessing the Unsubscribe button on the lower part of each  newsletter.  

The website may contain cookies or other types of content (own commercials or paid commercials on behalf of third parties) referring to websites, products or services provided by third parties. The Company cannot be held liable for the content of these links.

14. Applicable Law

The relationship between the Influencer and the Company is  governed and interpreted in compliance with the Romanian law. Any misunderstanding occurring between the Company and the Influencer, referring to operations resulting from establishing relationships on the website will be solved amicably and if this is not possible then forwarded to the competent courts with subject-matter jurisdiction in Bucharest.

15. Final provisions

This website is held by Mocapp Digital SRL, which grants the right to access and use the website given that the Influencers accept these Terms and Conditions. By accessing and using the website, you automatically and clearly consent to the Terms and Conditions of the website.

The Company is entitled  to change the Terms and Conditions at any time, without any previous notification, by posting the updated version on the website, while you undertake to read the terms and Conditions every time you access the website. You undertake to strictly observe the Terms and Conditions of the website and may not allege or use as defence the allegation that you are not familiarised with the Terms and Conditions on the website, their updated form on the date of access, use and/or navigation on the website.

The Company  reserves the right to change the structure and interface of any page or subpage of the website at any time and at any time interval it chooses, being entitled to temporarily, partially or totally interrupt the services provided without any prior notification.

The Company  reserves the right to ban/restrict/delete any comment that is vulgar or deemed inappropriate on the website, any image, recording or post, regardless of its form, as well as the right to delete, without any notification, the profile of any user that does not respect the Terms and Conditions on the website, in their updated form.

These Terms and Conditions are supplemented by specific aspects/provisions included in the description of the products/events available on the website. In case of any contradiction between these Terms and Conditions and the abovementioned special provisions, the latter shall prevail.